افتتاح آریوبرزن

با نهایت افتخار اعلام می‌دارد برگ زرین دیگری از دفتر پر افتخار شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس (توسعه پارس) رقم خورد و اینک پس از افتتاح غرورآفرین ایستگاه مترو زندیه (شماره 11) و فضیلت (شماره 7) در شهر شیراز و ایستگاه مترو دانشگاه (شماره 7) در کلانشهر تبریز، سد تنظیمی آریوبرزن در تاریخ 1397/01/30 با همت و تلاش مدیران، مهندسان، کارکنان و کارگران، جوانان برومند این مرز و بوم و با تشریف فرمایی وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان، استاندار محترم خوزستان جناب آقای دکتر شریعتی، مدیرعامل محترم شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان جناب آقای مهندس شمسایی و اعضای محترم هیأت مدیره افتتاح گردید. همچنین با افتخار اعلام می دارد، ایستگاه مترو شریعتی کلانشهر اصفهان نیز به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

امید که با استعانت از حضرت حق، این شرکت هرچه بیشتر در تحقق اهداف عمرانی میهن عزیز اسلامیمان به موفقیت دست یابد و بازهم شاهد ظهور این رویدادهای ارزشمند باشیم.

افتتاح سد تنظیمی آریوبرزن

افتتاح سد تنظیمی آریوبرزن

افتتاح سد تنظیمی آریوبرزن

افتتاح سد تنظیمی آریوبرزن