مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس (سهامی خاص) منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با حضور اکثریت صددرصدی صاحبان سهام این شرکت در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور مدیران شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد.

در این جلسه ابتدا موسسه حسابرسی آرشین حساب که حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس می باشند، به ارائه گزارشی از صورتهای مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ پرداخت و در ادامه مدیرعامل شرکت جناب آقای روح الامین و مدیران شرکت گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ و برنامه های سال ۱۴۰۱ شرکت را برای حاضرین در جلسه ارائه نمودند.

گفتنی است در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد توسط حسابرس قانونی و مدیران شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس، سپس مدیران مجمع ، سوالات خود را مطرح کردند که پاسخ آنها تماماً توسط جناب آقای مهندس روح الامین مدیریت عامل و حسابرس قانونی شرکت و همکاران به صورت شفاف و کامل به استحضار رسید و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه، با اکثریت قاطع حاضرین، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.