درباره ما
 
احجام عمده فعاليت‌هاي انجام شده توسط اين شركت تاكنون به شرح ذيل مي‌باشد:


احجام عمده فعالیت ها

 
گردش مالی سالیانه شرکت در طی ده سال گذشته به شرح زیر است:
اعداد حاصل بر گرفته از اطلاعات سود و زيان صورت هاي مالي، رديف درآمد پروژه‌هاي خاتمه يافته و در دست تكميل مي‌باشد.