اعضای هیأت مدیره

   
 
رديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات رشته تحصيلي سابقه كار (سال)
1 صبا شفیعی رئيس هيات مديره و مدير عامل لیسانس عمران 27  سال
2 رمضان علی بیکی نایب رئیس هیات مدیره و معاون فنی و صدور خدمات مهندسی لیسانس عمران 26 سال
3 علیرضا خرم عضو هيات مديره و معاون اجرایی و ماشین آلات لیسانس کشاورزی 25 سال