ایستگاه مترو دانشگاه تبریز


توضیحات تکمیلی پروژه
ایستگاه متروی دانشگاه تبریز در میدان دانشگاه و در خط یک متروی تبریز قرار گرفته و از نوع عمیق است. مساحت کل ایستگاه ۸۳۱۹ متر‌ مربع و دارای ۲ طبقه و ۲ ورودی است.
موضوع پیمان عبارت است از عملیات اجرایی احداث ایستگاه شماره 7 (دانشگاه) خط یک قطار شهری تبریز و حومه شامل تجهیز کارگاه؛ شناسایی و جابجایی تأسیسات زیربنایی شهری؛ اجرای عملیات سازه نگهبان، گودبرداری و اجرای سازه اصلی به صورت ترانشه باز و گالری های دسترسی به صورت ترانشه باز و تونلی؛ اجرای عملیات نازک کاری و معماری ایستگاه و مبادی ورودی و بازگرداندن خیابان به حالت اولیه؛ اجرای عملیات تأسیسات برقی و مکانیکی ناویژه ایستگاه و مبادی ورودی و محوطه سازی؛ برچیدن کارگاه


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: عملیات اجرایی احداث ایستگاه دانشگاه (شماره 7) خط یک قطار شهری تبریز و حومه
کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه
مشاور: مهندسین مشاور گنو
سال اجرا: 1394-تا کنون


احجام عمده
کارهای سنگی با سنگ پلاک: 5,020 مترمربع
بتن ريزي: 16,070 مترمکعب
بتن پاشی: 82,500 مترمربع
کارهای فولادی: 279 تن
کارهای فولادی با میلگرد: 1,344 تن
اجرای کارهای آلومینیومی: 4,495 مترمربع