افتتاح ایستگاه مترو دانشگاه تبریز
 


تصاویر مراسم افتتاح ایستگاه مترو دانشگاه تبریز