ایستگاه مترو فضیلت شیراز


توضیحات تکمیلی پروژه
ایستگاه متروی فضیلت شیراز در خیابان مدرس تقاطع فضیلت و در منطقه 7 شهرداری شیراز قرار دارد و یکی از ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز می باشد. این ایستگاه از نوع عمیق به زیربنای کل 7100 متر‌ مربع بوده و دارای 3 طبقه و 3 ورودی است و سکوی آن به صورت جزیره ای می باشد. موضوع پیمان عبارت است از تکمیل عملیات اجرایی سازه، نازک کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه شماره 7 (فضیلت) و کراس اور فضیلت خط یک قطار شهری شیراز.


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: عمليات تکميلي ايستگاه فضيلت 7 وکراس اور مربوطه شامل تکميل سازه‌ معماري- تاسيسات برقي و مکانيکي
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز و حومه
مشاور: مهندسین مشاور موننکو ایران
سال اجرا: 1388-تا کنون


احجام عمده
کارهای سنگی با سنگ پلاک: 8,487 مترمربع
بتن ريزي: 485 مترمکعب
کارهای فولادی: 171 تن
کارهای فولادی با میلگرد: 16 تن
کارهای آلومینیومی: 3 تن


ایستگاه مترو فضیلت شیراز