افتتاح ایستگاه مترو فضیلت شیراز
 


تصاویر مراسم افتتاح ایستگاه مترو فضیلت شیراز