ایستگاه مترو میدان قطب تبریز


توضیحات تکمیلی پروژه
ایستگاه متروی میدان قطب در میدان قطب و در خط ۱ متروی تبریز قرار گرفته و از نوع عمیق است. مساحت کل ایستگاه ۳۹۴۱ متر‌ مربع و دارای ۳ طبقه و ۲ ورودی است. پیمان شامل عملیات اجرایی کارهای باقی مانده احداث ایستگاه میدان قطب (شماره 9) و مجتمع های شمالی و جنوبی آن از خط یک قطار شهری تبریز می باشد. لازم به ذکر است عملیات ساخت ایستگاه بصورت زیرزمینی و تونلی اجرا خواهد شد. اجرای سازه بدنه اصلی ایستگاه در 3 طبقه می باشد.


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: عملیات اجرایی کارهای باقیمانده احداث ایستگاه میدان قطب (شماره 9) خط یک قطار شهری تبریز و حومه و سازه های جانبی
کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه
مشاور: مهندسین مشاور گنو
سال اجرا: 1393-تا کنون


احجام عمده
عملیات خاکی: 34,000 مترمکعب
قالب بندی: 60,600 مترمربع
کارهای فولادی با میلگرد: 3,754 تن
بتن ریزی: 30,830 مترمکعب
کارهای فولادی سنگین: 734 تن
کاشی کاری و سرامیک کاری: 19,000 مترمربع
سنگ کاری: 12,700 مترمربع
حفاری تونل: 70,000 مترمکعب
بتن پاشی: 127,000 مترمربع