کارخانه سیمان فارس در خرامه


توضیحات تکمیلی پروژه
موضوع پیمان عبارت است از اجرای کلیه عملیات ساختمانی بخشی از ساختمان های خط تولید کارخانه سیمان فارس شامل : پیش گرمکن، پایه های کوره، خنک کن کیلینکر و فونداسیون فن ها، فونداسیون و داکت هوای ثالثیه، سیلوی مواد خام و الواتور و بلوئرخانه، بگ هاوس و تغذیه کوره و الواتورهای مربوطه


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: عملیات اجرایی بخشی از ساختمان­های خط تولید کارخانه سیمان فارس در خرامه
کارفرما: شرکت سیمان فارس
مشاور: شرکت مهندسین مشاور داهه
سال اجرا: 1394-تا کنون


احجام عمده
کارهای فولادی با میلگرد: 2،600 تن
بتن ریزی: 21،800 مترمکعب
کارهای فولادی سنگین: 500 تن
قالب بندی فلزی: 21،300 مترمربع