كادر پرسنل تخصصي مالی و اداری
ردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 محسن سراج دفتر مرکزی لیسانس مدیریت دولتی و مدیریت نیرو انسانی مدیر مالی اداری 20 0
2 مهدی بهبهانی فر دفتر مرکزی لیسانس بانکداری مدیر اداری 14 0
3 سمیه جلالی دفتر مرکزی لیسانس فیزیک مدیر مالی 9 0