کادر پرسنل تخصصی ماشین آلات و پشتیبانیردیف مشخصات شناسنامه ای محل خدمت تحصيلات سمت سابقه کار
نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال ماه
1 علیرضا خرم دفتر مرکزی لیسانس مهندسی ابیاری عضوهیئت مدیره-معاونت اجرا و ماشین آلات 21 6
2 فرهاد  آدین دفتر مرکزی لیسانس عمران مدیر اجرایی 23 0
3 سید جواد موسوی اصل دفتر مرکزی فوق دیپلم تاسیسات اب کارشناس اجرا 29 0
4 ولی اله احمدی دفتر مرکزی لیسانس عمران سرپرست کارگاه 15 2
5 سبحان اله صالحی دفتر مرکزی ليسانس اقتصاد بازرگاني مدیر بازرگانی 27 0
6 عباس  یدالهی نیا دفتر مرکزی فوق لیسانس عمران کارشناس ابنیه 3 6
7 محمد اصلانی دفتر مرکزی لیسانس مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناس اجرا 9 5
8 فيروز    همياني دفتر مرکزی فوق ديپلم کاردان ماشين آلات مسئول تعميرات ماشین الات 29 10
9 علي محمد     قديمي دفتر مرکزی فوق ديپلم تكنولوژي آموزشي مسئول دفتر معاونت اجرا و ماشین آلات 23 6