فعالیت ها

اهم پروژه‌هاي انجام شده توسط شركت در زمينه‌هاي زير مي‌باشد:
 
  • در رشته آب شامل:

-    سدهاي مخزني ، انحرافي، تنظيمي (بتني، خاكريزه‌اي، سنگريزه‌اي)
-    شبكه هاي آبياري و زهكشي
-    ايستگاه پمپاژ، مخزن آب، سيفون و تاسيسات و تجهيزات مربوطه
-    تونلهاي انحراف، انتقال و آبياري
-    شبكه‌هاي آب و فاضلاب
-    تصفيه خانه آب و فاضلاب

  • در رشته ابنيه شامل:

-    ایستگاه های مترو
-    
كارخانجات سيمان
-    كارخانجات شكر
-    مجتمعهاي پتروشيمي و ...
-    سيلو
-    ترميم و بهسازي

  • در رشته راه و ترابری شامل:

-    راه
-    تونل هاي راه و مترو
-    سازه‌هاي زيرزميني
-    پل
-    تحكيم ديناميكي
-    راه‌آهن 
پروژه هاي داخلي انجام شده:


 
رديف نام پروژه محل كارفرما مشاور مبلغ اوليه پيمان
(ميليون ریال)
تاريخ شروع تاريخ پايان
1 سيلوي يكصد هزار تني اهواز اهواز مجري طرح سيلوها ساختمان و صنعت ايران 7,081 1372/7/5 1378/8/2
2 عمليات ساختماني احداث كارخانه شكر شعيبيه شعيبيه فالق صنعت نوها 12,141 1375/12/9 1378/12/12
3 عمليات ساختماني احداث كارخانه شكر دعبل خزائي اهواز فالق صنعت اينكوتكنيك 4,809 1376/8/5 1378/03/22
4 سيلوي 50 هزارتني اروميه اروميه مجري طرح سيلوها سازه پردازي 30،741 = 3,842,698 $ 1379/12/15 1383/06/21
5 احداث ساختمان، عمليات سيــويل صنعتي و تأسيسات زيرزميني واحد بازيابي اتان مجتمع اهواز اهواز پتروشيمي مارون نظارت طرح بازيافت اتان 18,302 1380/10/29 1382/4/1
6 ساخت تصفيه خانه شماره 2 و نصب تجهيزات طرح توسعه سايپا تهران سايپا جوياب نو 6,000 1378/09/21 1379/3/9
7 احداث كانالها و زهكشهاي سلمان  فارسي اهواز توسعه نيشكر و صنايع جانبي پندام 12,489 1378/2/5 1380/03/17
8 انبار دريافت كالاي  سايپا تهران سايپا صنعتي رعدان 1,764 1379/01/23 1380/8/9
9 شبكه رامشير- آبياري و زهكشي سمت چپ رودخانه جراحي (خلف آباد) رامشير آب و برق خوزستان سازآب پردازان 39,093 1379/01/23 1383/7/7
10 ساخت تصفيه خانه شماره 3 و نصب تجهيزات طرح توسعه سايپا تهران سايپا جوياب نو 6,180 1379/08/23 1380/9/11
11 تراكم ديناميكي اراضي استحصال شده از دريا I عسلويه مديريت توسعه صنايع پتروشيمي سازه پردازي 24,358 1381/01/28 1383/07/22
12 احداث شبكه اصلي و فرعي طرح آبياري و زهكشي جفير ناحيه عمراني يك ( قسمت اول) اهواز جهاد كشاورزي استان اهواز دزآب 27,873 1381/03/20 1382/05/20
13 كارخانه سيمان سه هزار تني شهركرد شهركرد سيمان شهركرد داهه 75,550 29896 1386/07/30
14 شبكه آبياري و زهكشي واحدهاي عمراني جلاليه و ابوحميظه دشت آزادگان سوسنگرد آب و برق خوزستان دزآب 47,662 1381/12/28 1386/02/16
15 كارهاي باقيمانده پروژه سد انحرافي و تأسيسات كنترل سيلاب خلف آباد رامشير آب و برق خوزستان مهاب قدس 52,454 1383/05/24 1384/09/27
16 سيمان سپاهان  (آسياب سيمان خط توليد كارخانه و سازه‌هاي ورود و خروج انتقال مواد) اصفهان سيمان سپاهان داهه 6,000 1383/04/27 1385/04/20
17 بهسازي سيلوي مواد خام غربي كارخانه سيمان بهبهان بهبهان سيمان بهبهان آبادكار خوزستان 4 30690 1385/07/30
18 تكميل قطعات پنجم و ششم تونل طرح انتقال آب خدنگستان فريدونشهر آب منطقه‌اي اصفهان زايندآب 28,431 1385/01/29 1386/10/5
19 سد مخزني ساروق تكاب آب منطقه اي آذربايجان غربي آب و توسعه پايدار 144,000 1382/04/26 1390/10/26
20 توسعه شمالی خط 1 تونل متروی تهران ( قطعه 1) و سازه نگهبان ايستگاه S1 تهران-ميرداماد راه آهن قطار شهری تهران و حومه دريا خاك پي-بادبند- سازبن پژوه 81,351 29992 1388/1/10
21 پروژه تراكم ديناميكي اراضي استحصال شده از دريا II عسلويه مديريت توسعه صنايع پتروشيمي سازه پردازي 69,489 1384/08/23 1389/2/4
22 پروژه سيمان سپاهان  ( اجراي كارهاي ساختماني قسمت (ب) طرح تكميل خط سوم كارخانه ) اصفهان سيمان سپاهان سانو 86,409 31240 1389/5/4
23 استحصال زمين محل احداث انبار نفت به روش EPC (طراحي – خريد مصالح و اجرا) عسلويه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران معاونت نظارت بر اجراي طرحها 50,000 1387/06/13 1388/12/18
24 احداث كارخانه سيمان سه هزار تني نهاوند نهاوند سيمان نهاوند سازه انديشان 222,260 1385/02/14 1390/5/10
25 سازه‌هاي بتني اتصال فاز1و2 مجتمع پتروشيمي منطقه ويژه انرژي پارس عسلويه مديريت توسعه صنايع پتروشيمي سازه پردازي ايران 79,199 1386/08/28 1391/4/11
26 خط6 مترو - تونل ، سازه نگهبان و سازه‌اصلي ايستگاه ميدان هفتم تيرو هواكش ميان تونلي تهران متروي تهران مونيت-عمران محيط زيست 245,165 31901 1391/5/3
27 مسجد جامع ولیعصر (عج) منطقه 22 تهران تهران شهرداري منطقه 22 آتك انارك زواره 100,000 1389/07/14 1391/07/16
28 احداث تونل گردنه زره و راههای طرفین شهركرد اداره كل راه و ترابري چهارمحال و بختياري عمران راهان پويش 181,887 1388/10/21 1391/11/1
29 ايستگاه  متروي O7 تهران سپاسد پژوهش 95,882 1389/01/25 1391/11/2
30 ايستگاه  متروي P7 تهران سپاسد پژوهش 103,562 32666 1392/02/23
31 تراکم دینامیکی پروژه متانول سیراف بندر دیر شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی شرکت مهندسین مشاور شارگان 060،60 33249 1392/09/30
32 سازه هاي اسكلت بتني پايپركهاي عسلويه عسلويه پتروشيمي دماوند سازه پردازي 910,203 32815 1392/09/30


پروژه هاي داخلي در دست انجام:


رديف نام پروژه محل كارفرما مشاور مبلغ اوليه پيمان
(ميليون ريال)
تاريخ شروع وضعیت
1 ایستگاه شماره 7 متروی تبریز تبریز متروی تبریز مهندسین مشاور گنو 195,437 1394/03/27 41/6٪
2 ایستگاه شماره 9 متروی تبریز تبریز متروی تبریز مهندسین مشاور گنو 677,488 1393/12/23 88/6٪
3 ایستگاه متروی زندیه شیراز شیراز متروي شيراز مشارکت فام  149,955 34276 51/56٪
4 ایستگاه متروی زندیه شیراز (تکمیلی) شیراز متروي شيراز مشارکت فام  244,804 1394/08/14 1/0/1900
5 سد تنظيمي مارون (آريوبرزن) بهبهان آب و برق خوزستان مهاب قدس 557، 612 1390/12/24 1/0/1900
6 سد تنظيمي مارون (آريوبرزن) بهبهان آب و برق خوزستان مهاب قدس 154,721 1382/12/19 1/1/1900
7 زيرسازي راه‌‌آهن دو خطه ايستگاه بهرام-ايستگاه ورامين و اصلاح ايستگاه بهرام (طرح و ساخت) تهران راه آهن جمهوري اسلامي ايران هرازراه 108,216 31780 1/0/1900
8 طرح جمع‌آوري، هدايت ودفع آبهاي سطحي آفسايت وفنس‌كشي پيرامون  فاز يك پتروشيمي عسلويه   عسلويه مديريت توسعه صنايع پتروشيمي سازه پردازي ايران 53,203 1388/01/21 1/0/1900
9 ايستگاه متروي فضيلت شيراز شيراز متروي شيراز پژوهش 81,172 1388/06/19 1/0/1900
10 ساماندهي مسيل كن تهران شهرداري منطقه 22 آتك 176،99 1388/11/14 1/0/1900
11 ايستگاه كارگر اصفهان اصفهان متروی اصفهان آمود 81,957 1389/04/22 1/1/1900
12 سد مخزني گلال (طرح و ساخت) ايلام آب منطقه‌اي ايلام آبان پژوه 416,210 32724 1/0/1900
13 راه دسترسي به سد بختياري خرم‌آباد توسعه منابع آب و نيروي ايران هراز راه 284,975 14/07/1389 1/0/1900
14 احداث كارخانه سيمان خرم‌آباد خرم‌آباد سيمان خرم‌آباد سانو 348,054 1390/02/21 1/0/1900
15 توسعه كارخانه سيمان شهركرد شهركرد سيمان شهركرد سانو 383,325 1390/07/20 1/0/1900پروژه هاي برون مرزي:


رديف نام پروژه محل كارفرما مشاور مبلغ اوليه پيمان
(هزاردلار)
تاريخ شروع تاريخ پايان
1 بازسازي سدهاي گيگارداليچ و بازمابرد ارمنستان وزارت كشاورزي و منابع طبيعي هايگيو قشينگ خاكيز  1,267$ 1 جولاي 01 30 نوامبر 02
2 جاده بين كيلك و ايستگاه پمپاژ 3- فاز 2 سودان صنايع نفت نيل بزرگ هايدر 4,035 $ 28دسامبر01   22اكتبر02


پروژه‌هاي طرح و ساخت-EPC:رديف نام پروژه محل كارفرما مشاور مبلغ اوليه پيمان
(ميليون ريال)
تاريخ شروع درصد پيشرفت
1 زيرسازي راه ‌آهن دو خطه ايستگاه بهرام – ايستگاه ورامين و اصلاح ايستگاه بهرام (طرح و ساخت) تهران راه آهن جمهوري اسلامي ايران هرازراه 108,216 1387/3/1 1/0/1900
2 استحصال زمين محل احداث انبار نفت به روش EPC (طراحي – خريد مصالح و اجرا) عسلويه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران معاونت نظارت بر اجراي طرحها 000،50 1387/06/13 1/1/1900
3 سد مخزني گلال مشاور همكار مهندسين مشاور آبفن (طرح و ساخت) ايلام آب منطقه‌اي ايلام آبان پژوه 416، 210 32724 1/0/1900


طبقه بندي پروژه ها:


سد سازي
سد انحرافي شهداء و جاده هاي دسترسي
سد انحرافي تجن و تأسيسات وابسته
سد انحرافي و تونل آبرسان چالوس
سد انحرافي و تأسيسات كنترل سيلاب خلف آباد
كارهاي باقيمانده پروژه سد انحرافي و تأسيسات كنترل سيلاب خلف آباد
سد مخزني ساروق
سد تنظيمي مارون (آريوبرزن)
سد مخزني گلال (طرح و ساخت)
شبكه آبياري، سازه‌هاي آبي و تصفيه خانه آب و فاضلاب
كانال اصلي و سيفون معلم كلا
عمليات عمران اراضي قطعه ششم نيشكر ميان آب
احداث تلمبه خانه ، مخزن و ساختمانهاي جنبي و سرچاهي گلالك
ساخت تصفيه خانه شماره 2 و نصب تجهيزات طرح توسعه سايپا
احداث كانالها و زهكشهاي سلمان  فارسي
شبكه رامشير- آبياري و زهكشي سمت چپ رودخانه جراحي (خلف آباد)
ساخت تصفيه خانه شماره 3 و نصب تجهيزات طرح توسعه سايپا
احداث شبكه اصلي و فرعي طرح آبياري و زهكشي جفير ناحيه عمراني يك ( قسمت اول)
شبكه آبياري و زهكشي واحدهاي عمراني جلاليه و ابوحميظه دشت آزادگان
تونل، مترو و سازه‌هاي زيرزميني
تونلهاي آبرسان سد چالوس-  مشخصات در قسمت سد آمده است
تونل انحراف آب و جاده انحراف سد تنگاب (تونل  فيروز آباد )
تونلهاي انحراف آب و آبياري سد ساروق -  مشخصات در قسمت سد آمده است
قطعه 1 توسعه شمالی خط 1 تونل متروی تهران و سازه نگهبان ايستگاه S1
تكميل قطعات پنجم و ششم تونل طرح انتقال آب خدنگستان
خط 6 مترو - تونل ، سازه نگهبان و سازه اصلي ايستگاه ميدان هفتم تيرو هواكش ميان تونلي
ايستگاه فضيلت (شماره 7) خط يك قطار شهري شيراز
تونل پروژه احداث تونل گردنه زره شهركرد و راههاي طرفين
ايستگاه كارگر اصفهان
ايستگاه متروي O7
ايستگاه متروي P7
ایستگاه شماره 7 متروی تبریز
ایستگاه شماره 9 متروی تبریز
ایستگاه زندیه شیراز
عملیات تکمیلی ایستگاه زندیه شیراز
سيلوها ، ساختمان ها و سازه هاي تجاري - صنعتي
سيلوي يكصد هزار تني اهواز
عمليات ساختماني احداث كارخانه شكر شعيبيه
عمليات ساختماني احداث كارخانه شكر دعبل خزائي
انبار دريافت كالاي  سايپا
سيلوي 50 هزارتني اروميه
ساختمان، عمليات سيــويل صنعتي و تأسيسات زيرزميني واحد بازيابي اتان مجتمع اهواز
كارخانه سيمان سه هزار تني شهركرد
سيمان سپاهان  (آسياب سيمان خط توليد كارخانه و سازه‌هاي ورود و خروج انتقال مواد)
احداث كارخانه سيمان سه هزار تني نهاوند
پروژه سيمان سپاهان (اجراي كارهاي ساختماني قسمت (ب) طرح تكميل خط سوم كارخانه)
سازه هاي اسكلت بتني پايپركهاي عسلويه
مسجد جامع ولیعصر (عج) منطقه 22 تهران
احداث كارخانه سيمان خرم‌آباد
توسعه كارخانه سيمان شهركرد
راه سازي ، راه‌آهن و سيويل 
ساخت جاده بين كيلك و ايستگاه پمپاژ 3- فاز 2
سازه‌هاي بتني اتصال فازهاي 1 و 2 مجتمع پتروشيمي منطقه ويژه انرژي پارس
زيرسازي راه ‌آهن دو خطه ايستگاه بهرام– ايستگاه ورامين و اصلاح ايستگاه بهرام– طرح و ساخت
طرح جمع‌آوري، هدايت ودفع آبهاي سطحي آفسايت وفنس‌كشي پيرامون  فاز يك پتروشيمي عسلويه 
ساماندهي مسيل كن و محوطه سازي مسيل كن
راههاي اطراف تونل زره شهر كرد -  مشخصات در قسمت تونل آمده است
راه دسترسي به سد بختياري
استحصال و تحكيم ديناميكي
تراكم ديناميكي اراضي استحصال شده از دريا I
پروژه تراكم ديناميكي اراضي استحصال شده از دريا II
استحصال زمين محل احداث انبار نفت به روش EPC (طراحي – خريد مصالح و اجرا)
تراکم دینامیکی پروژه متانول سیراف
ترميم و بهسازي
بازسازي سيلوهاي سيمان آبيك
بازسازي سدهاي گيگارداليچ و بازمابرد
بهسازي سيلوي مواد خام غربي كارخانه سيمان بهبهان