ایستگاه مترو شریعتی اصفهان


توضیحات تکمیلی پروژه
ایستگاه شریعتی اصفهان در خط شمالی-جنوبی مترو شهر اصفهان واقع شده است که این خط از شمال شهر اصفهان شروع شده و تا ترمینال مسافربری صفه در جنوب امتداد دارد. کل مسیر حدود ۲۰ کیلومتر است و حدود ۲۱ ایستگاه در طول آن ساخته خواهد شد. موضوع پیمان این پروژه عبارت است از عملیات اجرایی سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، نازک کاری و تکمیل ایستگاه شریعتی اصفهان که شامل اجرای کامل سازه دسترسی های شرقی و غربی و طبقات فوقانی آن و اجرای گالری ها و شفت های هوارسان و اجرای ساختمان جدید اطلاعات بیمارستان شریعتی نیز می باشد.


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: عملیات اجرایی سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، نازک کاری و تکمیل ایستگاه شریعتی اصفهان
کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور: مهندسین مشاور بادبند
سال اجرا: 1394-تا کنون


احجام عمده
کارهای فولادی با میلگرد: 986.3 تن
قالب بندی: 20،200 مترمربع
بتن ریزی: 1،200 مترمکعب
خاکبرداری: 12،300 مترمکعب
کارهای فولادی سنگین: 209.2 تن
سنگ کاری: 4،400 مترمربع