ایستگاه مترو زندیه شیراز


توضیحات تکمیلی پروژه
ایستگاه متروی زندیه شیراز در محل تقاطع خیابان کریمخان زند با خیابان سعدی (چهارراه زند) و در منطقه یک شهرداری شیراز قرار دارد و یکی از ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز می باشد. این ایستگاه از نوع عمیق بوده و مساحت کل ایستگاه 3152 متر‌ مربع و دارای 3 طبقه و ۲ ورودی است. سکوی آن به صورت جزیره ای بوده و یک طبقه این ایستگاه، با کاربری تجاری می باشد. موضوع پیمان شامل اجرای عملیات تکمیلی مربوط به ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نازک کاری، معماری هسته مرکزی و سازه و معماری دروازه های ورودی ایستگاه شماره 11 (زندیه) و گالری های مربوطه مطابق با برآورد و نقشه های اجرایی مربوطه منضم به اسناد پیمان.


مشخصات قراردادی
عنوان توضیحات
موضوع پیمان: اجرای عملیات تکمیلی ایستگاه شماره 11 (زندیه) شیراز و تکمیل عملیات ساختمانی کارهای باقیمانده ایستگاه زند (11) خط یک قطار شهری شیراز و گالری های مربوطه
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز و حومه
مشاور: مهندسین مشاور موننکو
سال اجرا: 1393-تا کنون


احجام عمده
کارهای سنگی با سنگ پلاک: 6,280 مترمربع
بتن ريزي: 36,287 مترمکعب
بتن پاشی: 73,277 مترمربع
کارهای فولادی: 824 تن
کارهای فولادی با میلگرد: 3,249 تن
کارهای آلومینیومی: 32 تن