افتتاح ایستگاه مترو زندیه شیراز
 


تصاویر مراسم افتتاح ایستگاه مترو زندیه شیراز