آرشیو پروژه ها

عملیات اجرایی احداث سازه نگهبان و اصلی ایستگاه M7 خط یک قطار شهری مترو کرمانشاه
اجرای کامل عملیات پروژه میدانگاه خورشید(برج طغرل)
مشارکت در ساخت ابنیه تجاری میدان وحدت اسلامی شهر فامنین
احداث فراز بند و نشیب بند ،عملیات تزریق پرده آببند و تکمیل کارهای باقیمانده سد مخزنی خيرآباد
عمليات اجرائي کارهای باقیمانده احداث ايستگاه‌های لاله و امام حسین(ع)
پروژه عمليات اجرائي کارهای باقیمانده احداث ايستگاه میدان قطب (شماره9)
عملیات اجرایی احداث ايستگاه دانشگاه ( شماره 7) خط یک قطار شهري تبریز
ایستگاه مترو میدان قطب تبریز