احداث كارخانه سيمان نهاوند

اطلاعات پروژه

پروژه : احداث كارخانه سيمان نهاوند

استان : نهاوند

کارفرما : شرکت صنایع سیمان نهاوند

مشاور : مهندسین مشاور سازه اندیشان

مدت قرارداد : 24 ماه

مبلغ قرارداد : 22,226,000,000 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

کلیه عملیات ساختمانی مربوط به خط تولید و محوطه سازی