Zandieh metro station in Shiraz

اطلاعات پروژه

پروژه : ایستگاه مترو زندیه شیراز

استان : شیراز

کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه

مشاور : مهندسین مشاور موننکو

مدت قرارداد : ماه

مبلغ قرارداد : 0 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

ایستگاه متروی زندیه شیراز در محل تقاطع خیابان کریمخان زند با خیابان سعدی (چهارراه زند) و در منطقه یک شهرداری شیراز قرار دارد و یکی از ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز می باشد. این ایستگاه از نوع عمیق بوده و مساحت کل ایستگاه 3152 متر‌ مربع و دارای 3 طبقه و ۲ ورودی است. سکوی آن به صورت جزیره ای بوده و یک طبقه این ایستگاه، با کاربری تجاری می باشد. موضوع پیمان شامل اجرای عملیات تکمیلی مربوط به ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نازک کاری، معماری هسته مرکزی و سازه و معماری دروازه های ورودی ایستگاه شماره 11 (زندیه) و گالری های مربوطه مطابق با برآورد و نقشه های اجرایی مربوطه منضم به اسناد پیمان.