اطلاعات پروژه

پروژه : ایستگاه مترو میدان قطب تبریز

استان : تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

مشاور : مهندسین مشاور گنو

مدت قرارداد : ماه

مبلغ قرارداد : 0 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %87

ایستگاه متروی میدان قطب در میدان قطب و در خط ۱ متروی تبریز قرار گرفته و از نوع عمیق است. مساحت کل ایستگاه ۳۹۴۱ متر‌ مربع و دارای ۳ طبقه و ۲ ورودی است. پیمان شامل عملیات اجرایی کارهای باقی مانده احداث ایستگاه میدان قطب (شماره 9) و مجتمع های شمالی و جنوبی آن از خط یک قطار شهری تبریز می باشد. لازم به ذکر است عملیات ساخت ایستگاه بصورت زیرزمینی و تونلی اجرا خواهد شد. اجرای سازه بدنه اصلی ایستگاه در 3 طبقه می باشد