سازه‌هاي بتني اتصال فاز 1 و 2

اطلاعات پروژه

پروژه : سازه‌هاي بتني اتصال فاز 1 و 2 مجتمع پتروشيمي عسلویه

استان : بوشهر

کارفرما : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

مدت قرارداد : 16 ماه

مبلغ قرارداد : 7,919,920,119 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

پل رو گذر با عرشه و پایه های بتنی و سازه زیر گذر مشخصات پل های بتنی : پل 1: 68 متر و میانگین دهانه 17 متر پل 2: 64 متر و میانگین دهانه 16 متر پل 3: 77 متر و میانگین دهانه 15 متر دیوار های حائل نگهدارنده بدنه را ههای ارتباطی فوندایون سازه نگهدارنده خطوط لوله (Pipe Rack) اسلیپرهای پیش ساخته و بتن ریزی وزنه های مهار کننده خطوط لوله (Fixed Point) شمع های بتنی اجرای خام مسلخ ژئوگرید حدود 200،000 متر مربع