پايپ رك هاي عسلويه

اطلاعات پروژه

پروژه : سازه هاي اسكلت بتني پايپرك هاي عسلويه

استان : بوشهر

کارفرما : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

مدت قرارداد : 20 ماه

مبلغ قرارداد : 20,391,000,000 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

احداث اسکلت بتنی پایپ رک های (Pipe Rack) نیمه شرقی افسایت مجتمع های پترو شیمیفاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)