سد مخزني گلال (طرح و ساخت)

اطلاعات پروژه

پروژه : سد مخزني گلال (طرح و ساخت)

استان : ایلام

کارفرما : شرکت آب منطقه ای ایلام

مشاور : مهندسین مشاور آبان پژوه

مدت قرارداد : ماه

مبلغ قرارداد : 0 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

بر اساس مطالعات مرحله دوم، سد مخزنی گلال از نوع خاکی با هسته رسي قائم مركزي به ارتفاع حدود 68 متر از بستر رودخانه می باشد. محل احداث اين سد در استان ايلام، حدود 48 كيلومتري شمال غرب شهر ايلام در مسير روستاي چگا و حدود 10 كيلومتر بعد از روستاي مورت، بر روي رودخانه گلال واقع شده است كه هدف از احداث آن بهره برداري بهينه از منابع آب از طريق مهار و تنظيم آب رودخانه گلال و استفاده از آب مهارشده براي تأمين آب صنعتي مجتمع پتروشيمي ايلام مي باشد. از ديگر اهداف طرح مي توان به مهار سيلاب و در نتيجه كاهش خسارات ناشي از آن اشاره كرد.