اطلاعات پروژه

پروژه : عملیات اجرایی احداث ايستگاه دانشگاه ( شماره 7) خط یک قطار شهري تبریز

استان : تبریز

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

مشاور : مهندسین مشاور گنو

مدت قرارداد : 24 ماه

مبلغ قرارداد : 235,041,298,305 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

عملیات اجرایی احداث ایستگاه دانشگاه (شماره 7) قطار شهری تبریز و حومه شامل: اجرای عملیات سازه نگهبان، گودبرداری و اجرای سازه اصلی بصورت ترانشه باز و گالریهای دسترسی بصورت ترانشه باز و تونلی و اجرای عملیات نازک کاری و معماری ایستگاه و مبادی ورودی و بازگرداندن خیابان به حالت اولیه، اجرای عملیات تأسیسات برقی و مکانیکی ناویژه ایستگاه و مبادی ورودی و محوطه سازی به مبلغ 195 میلیارد ریال و با احجام: کارهای فولادی سنگین 185 تن، حفاری تونلی 4500 مترمکعب، آرماتوربندی 1400 تن، عملیات خاکی ماشینی 10000 مترمکعب، بتن ریزی 16000 مترمکعب، قالب بندی 45000 مترمربع، کارهای آلومینیومی 5000 مترمربع، کاشی و سرامیک کاری 4300 مترمربع، کارهای سنگی با سنگ پلاک 5000 مترمربع،