مسجد جامع ولیعصر (عج) تهران

اطلاعات پروژه

پروژه : مسجد جامع ولیعصر (عج) تهران

استان : تهران

کارفرما : سازمان عمران منطقه شهرداری تهران

مشاور : مهندسین مشاور آتک انارک زواره

مدت قرارداد : 15 ماه

مبلغ قرارداد : 1,000,000,000 تومان

زمینه کاری : ابنیه

درصد پیشرفت (1400/01) : %100

عملیات اجرایی احداث مسجد جامع ولیعصر تهران با اسکلت بتنی، نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی به مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت 100% غیرنقدی