اطلاعات پروژه

پروژه : مشارکت در ساخت ابنیه تجاری میدان وحدت اسلامی شهر فامنین

استان : فامنین

کارفرما :

مشاور :

مدت قرارداد : 12 ماه

مبلغ قرارداد : 71,433,635,000 تومان

زمینه کاری :

درصد پیشرفت (1400/01) : %11

مشارکت در ساخت فاز اول پروژه مجموعه تجاری واقع در جنوب شرقی میدان وحدت اسلامی شهر فامنین در محوطه روبروی مسجد اعظم شهر شامل دو طبقه تجاری در زمینی به مساحت 853 مترمربع و 2012 مترمربع زیربنا به مبلغ 71 میلیارد ریال