آرشیو پروژه ها

ایستگاه مترو دانشگاه تبریز
مسجد جامع ولیعصر (عج) تهران
کارخانه سیمان فارس در خرامه
سد مخزني گلال (طرح و ساخت)
سد مخزني ساروق
سازه‌هاي بتني اتصال فاز 1 و 2 مجتمع پتروشيمي عسلویه
سازه هاي اسكلت بتني پايپرك هاي عسلويه
زیرسازی راه آهن بهرام ورامین