پیام مدیر عامل

عکس پیام مدیر عامل
 شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه، جهت ارائه ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان و ایفای نقشی تاثیر گذار در ساخت و ساز زیربناهای کشور و پروژه های ملی و استانی. در شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس ما بر این باوریم توسعه ی کسب و کار جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران است.در این میان شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود و آبادانی ایران اسلامی عزیرمان بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری مشتریانش را داشته باشد.

نیما شکری زاده 

SIG