راه و ترابری

پروژه های راه و ترابری 

- پروژه تونل انحراف آب و جاده انحراف سد تنگاب (تونل فیروز آباد) واقع در استان فارس 

- پروژه توسعه شمالی خط 1تونل متروی تهران (قطعه1) و سازه نگهبان ایستگاه s1 واقع در استان تهران - حد فاصل میرداماد و شریعتی 

- پروژه عملیات اجرائی تکمیل قطعات پنجم و ششم تونل طرح انتقال آب خدنگستان واقع در استان اصفهان 

- پروژه خط 6 مترو - تونل، سازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه میدان هفتم تیر هواکش میان تونلی واقع در استان تهران 

- پروژه احداث سازه، نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه فظیلت (شماره7) و سازه کراس اور واقع در استان شیراز 

- پروژه احداث تونل زره و راههای طرفین - محور شهرکرد - خوزستان واقع در استان چهار محال و بختیاری 

- پروژه عملیات کامل اجرایی سازه ایستگاه کارگر واقع در استان اصفهان 

- پروژه سازه نگهبان محل ایستگاه و سازه نگهبان فضاهای جانبی ایستگاه O7 واقع در استان تهران - بزرگراه شهید نواب صفوی 

- پروژه ایستگاه متروی p7 واقع در استان تهران - بزرگراه شهید نواب صفوی 

- پروژه احداث جاده بین کلیگ و ایستگاه پمپاژ 3-فاز 3 واقع در کشور سودان 

- پروژه سازه بتنی اتصال فازهای 1و2 مجتمع پتروشیمی منطقه ویزه انرژی پارس (عسلویه ) واقع در استان بوشهر 

- پروژه زیر سازی راه آهن دو خطه ایستگاه بهرام- ایستگاه ورامین و اصلاح ایستگاه بهرام، طرح و ساخت واقع در استان تهران - ورامین 

- پروژه طرح جمع آوری، هدایت و دفع آبهای سطحی آفسایت و فنس کشی پیرامون فاز یک پتروشیمی عسلویه واقع در استان بوشهر 

- پروژه ساماندهی مسیل کن و محوطه سازی ظلع غربی مسیل حد فاصل پل همت تا پل رسالت  واقع در استان تهران 

- احداث بخش سوم راه دسترسی به سد بختیاری (مسیر تنگ 6 - تنگ 5)واقع در استان لرستان