مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس (سهامی خاص) منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با حضور اکثریت صددرصدی صاحبان سهام این شرکت در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور مدیران شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس (سهامی خاص) منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با حضور اکثریت صددرصدی صاحبان سهام این شرکت در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور مدیران شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات زیربنایی پارس (سهامی خاص) منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با حضور اکثریت صددرصدی صاحبان سهام این شرکت در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور مدیران شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد.
شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ۰۹:۱۴
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید