تاریخچه

تاریخچه شرکت توسعه خدمات زیر بنایی پارس

تاریخچه شرکت توسعه خدمات زیر بنایی پارس
شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی درسال 1365 به منظور ارائه کلیـه خـدمات ...

شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی درسال 1365 به منظور ارائه کلیـه خـدمات   فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای طرحهای سد ، سیلو ، راه ، پل و تونل ، خطوط انتقال آب - برق- نفت- گاز و تاسیسات مربوطه ، کارخانه های صنعتی ، سیمان ، پالایشگاه ، نیروگاه ، کشـتارگاه  ، تصـفیه خا  نـه ، معـادن  ، اسکله و بندر ، فرودگاه ، ابنیه سنگین فلزی و بتنی و سایر طرحهـای تولیـدی و زیربنـائی تأسیس و ثبت شده است. این شرکت با تکیه بر کادر فنـی متخصـص و مجـرب و همچنـین بهـره منـدی از   امکانات و ماشین آلات کافی در طی سالیان گذشته توانسته است تعـدادی از پـروژه هـای بزرگ ملی را در سطح ایران با موفقیـت بـه انجـام رسـانیده و بعنـوان یکـی از شـرکتهای   توانمند ایرانی در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی ، رتبه های عـالی را در  نظـام طبقـه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـرای فعالیتهـای درون و بـرون مـرزی کسـب نماید

شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنائی با پشتوانه تجـارب گذشـته درحـال حاضـر آمادگی اجرای پروژه ها را به روش  ای پی سی در سطح داخلی و بین المللی دارا می باشد

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۵۴
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید