تقدیرنامه

تقدیرنامه های شرکت

تقدیرنامه های شرکت
تقدیرنامه های شرکت

فضیلت

لوح تقدیر پروژه ایستگاه هفت قطار شهری (فضیلت)

 

احمد آباد

تقدیرنامه پروژه سد مخزنی احمد آباد  (تکاب)

 

آریو برزن

تقدیرنامه پروژه سد مخزنی آریو برزن 

 

آریو برزن 2

تقدیر نامه پروژه سد مخزنی آریو برزن 

 

مخازن بتنی نفت خام امیدیه

 

 

تقدیر نامه پروژه مخازن بتنی نفت خام امیدیه

 

ساروق

تقدیرنامه پروژه سد مخزنی ساروق (تکاب)

 

ابیاری زهکشی سلمان فارسی

تقدیرنامه آبیاری زهکشی سلمان فارسی 

 

تراکم دینامیکی منطقه ویژه پارس

لوح تقدیر تراکم دینامیکی منطقه ویژه پارس

 

تصفیه خانه سایپا

لوح تقدیر تصفیه خانه سایپا

 

انتقال آب خدنگستان

لوح تقدیر قطعات پنجم و ششم انتقال آب خدنگستان

 

رامشیر

لوح تقدیر پروژه سد انحرافی و تاسیسات کنترل سیلاب رامشیر (سد خلف آباد)

 

نیشکر سلمان فارسی

لوح تقدیر ساختمان نیشکر سلمان فارسی

 

سد ارمنستان

لوح تقدیر سد ارمنستان

 

تجن و چالوس

لوح تقدیر سد انحرافی تجن - سد انحرافی چالوس - سیفون معلم کلا 

 

سدتنگاب فیروز آباد

تقدیر نامه سد تنگاب فیروز آباد 

 

سد رامشیر

لوح تقدیر پروژه سد انحرافی و تاسیسات کنترل سیلاب رامشیر (سد خلف آباد)

 

سلوی اهواز

تقدیر نامه پروژه سیلوی یکصد هزارتنی اهواز 

 

سیمان سپاهان تقدیر نامه پروژه سیمان سپاهان 

 

سیمان شهرکرد

تقدیر نامه پروژه سیمان شهرکرد 

 

تقدیر نامه  وزیر نیرو آقای نامجو

تقدیرنامه وزیر نیرو آقای نامجو 

 

لوح تقدیر پروژه احداث ساختمان های بازیابی اتان

تقدیرنامه  پروژه احداث ساختمان های بازیابی اتان  

 

لوح تقدیر ایستگاه قطار شهری زندیه

تقدیرنامه ایستگاه قطار شهری زندیه 

 

تقدیرنامه از وزیر کشاورزی

 تقدیرنامه از وزیر کشاورزی 

 

شبکه آبیاری زهکشی میان آب

تقدیر نامه شبکه آبیاری زهکشی میان آب 

 

شبکه آبیاری بهبهان

تقدیر نامه شبکه آبیاری بهبهان

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۹
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید