حدود نیم قرن تجربه در فعالیت پیمانکاری

پروژه ها (همه پروژه ها)

36

سال قدمت

200

کارشناس

60

پروژه انجام شده

35

ماشین آلات

اخبار (همه اخبار)